Kurumsal Danışmanlık

işhayatıTerra Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak

 • Çalışanlar arası işbirliğini artırmak, çatışmaları azaltmak
 • Bireyler arası ilişkiler kaynaklı problemlerin çözümüne destek sağlamak
 • Çalışanların özel hayatlarında ve iş yerinde yaşadıkları problemleri çözmelerinde yardımcı olmak
 • Daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak
 • Kurumların çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmasına destek sağlamak

hedefleriyle kurumlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Çalışanların iş hayatlarında ve özel hayatlarında baş etmekte zorlandıkları konularda sağlıklı çözümler için çalışanlarla ve departman yöneticileri ile işbirliği içinde çalışmaktayız.

İş hayatlarında ve günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözümler bulan çalışanların daha mutlu ve huzurlu çalıştıkları, motivasyonlarının daha yüksek olduğu, çalışan/müşteri memnuniyetinin arttığı ve kurumun daha verimli bir hale geldiği görülmektedir.

Değişen iş dünyasında kurumların psikolojik danışmanlık hizmetleri için yatırım yapması önemlidir:

 • Çalışanların psikolojik iyi oluşlarına yatırım yapmak artık kurumlar için bir lüks değil temel bir ihtiyaçtır.
 • Kurumlarda psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kurumlar için katkıları bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir.
 • Çalışanların genel iyi oluşlarına yatırım yapmak çalışan memnuniyeti ve kurum başarısı için önemlidir.
 • Çalışanların daha mutlu, daha verimli ve daha üretken olmaları iş yerinde ortaya çıkan problemleri, stres ve tükenmişliği minimum düzeye indirmektedir.
 • Çalışanların genel iyi oluşlarına yatırım yapmak demek düşük verimliliği ortadan kaldırmak dolayısıyla birçok alanda tasarruf yapmak demektir.

 

Terra Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak kurumlarla yaptığımız çalışmalarda;

 • Hümanist, olumlu yönelimli ve değişim odaklı bir yaklaşımı tercih etmekteyiz.
 • Hem bireysel hem de sistemik bakış açısı ile hizmet vermekteyiz.
 • İşbirliği içinde çalışma yapısı oluşturmaktayız.
 • Psikoloji alt yapısı ve bilgi birikimine dayanarak hizmet vermekteyiz.
 • İletişime açık bir çalışma tarzını benimsemekteyiz.
 • Kurumsal ihtiyaçlara göre verdiğimiz hizmet kapsamını şekillendiriyoruz.
 • İlgi çekici ve keyifli çalışma ve öğrenme deneyimi olması için çalışıyoruz.
Hemen Arayın