Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Boşanma eşler için zorlayıcı bir yaşam deneyimidir. Ne kadar mutsuz ve sorunlu bir evlilik olsa da bireylerin hayatlarında çoğunlukla önemli bir kırılma noktası olmaktadır. Burada çift bireysel kayıpların etkilerini yaşarken eğer aynı zamanda ebeveynse boşanmanın çocukların üzerindeki etkilerine dair endişeler de çiftin gündeminde olur. Yetişkinler için bile katmanlı bir kayıp ve yas olan boşanma çocukların Daha fazla okuyunBoşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri[…]

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Ormanlarda, mağaralarda yaşadığımız zamanlarda hayatımızı tehdit eden birçok faktör vardı, tüm tehlikelere açıktı çevremiz ve biz insanlar yaşamak için her an tetikte olmak zorundaydık. Zaman geçti, koşullar değişti, artık bir evimiz vardı ve onun içinde daha güvendeydik. En azından bir ayı saldıramıyordu ama şimdi de ektiğimiz ürünlerin büyümesini düşünmek zorundaydık yine hayatta kalmak için. Koşullar Daha fazla okuyunAnksiyete (Kaygı) Bozuklukları[…]

Performans ve Sınav Kaygısı

Performans Kaygısı Önemli bir sınava girmek, topluluk önünde sunum yapmak, iş görüşmesine gitmek ya da sahnede bir performans sergilemek bazı kişiler için adından söz edilirken bile kaygı yaratmaktadır. Herkes bir performans öncesi belli bir miktar kaygı ve stres yaşarken performans kaygısı olan kişilerin potansiyel becerilerini sergilemelerine engel olacak kadar kaygı yaşadıkları görülmektedir. Performans kaygısı olan Daha fazla okuyunPerformans ve Sınav Kaygısı[…]

Depresyon

Depresyon, oranı değişse de her toplumda sıklıkla görülen bir duygudurum bozukluğudur. Ömür boyu görülme olasılığının erkeklerde %3-12, kadınlarda ise %10-26 olduğu bilinmektedir. Depresyon kendini en belirgin biçimiyle mutsuzluk/üzüntü, işe, sosyal ilişkilere ve aktivitelere karşı ilgi kaybı olarak göstermektedir. Depresyon yaşayan bireyin günlük aktivitelerde sorun yaşadığı ve işlevselliğinde düşüş meydan geldiği görülmektedir. Depresyonun duygu-düşünce-davranış üçlüsü üzerinde Daha fazla okuyunDepresyon[…]

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık hizmetinin temel amacı; duygu, düşünce ve davranış alanlarında yaşanan problemleri çözmek, kişilerin günlük hayatındaki sorunlarla daha iyi baş etmesini, kaynaklarının artmasını ve var olan kaynaklarının daha iyi kullanmasını sağlamaktır. Bireysel danışmanlık fark etme ve dönüştürme sürecidir. Birey işlevselliğini olumsuz etkileyen duygu, düşünce ve davranışları danışman eşliğinde keşfeder; bu keşifle birlikte problemin azaltılması ve Daha fazla okuyunBireysel Danışmanlık[…]

Oyun Terapisi Nedir?

“Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar” G. Landreth Çocukların kendini ifade dili oyundur. Oyun terapisi gündelik hayatta çocuğun karşı karşıya kaldığı bir kriz ya da travmanın yarattığı psikolojik ve bilişsel zorlanmayı ifade etmesi, dışa vurması, sorunla ya da sorunun o günkü etkileri ile başa çıkmasına yardımcı olan bir psikoterapi yöntemidir. Çocukların hayatındaki bazı değişimler Daha fazla okuyunOyun Terapisi Nedir?[…]

Psikolojik Sağlamlık

“Her şeyde bir çatlak vardır; ışık oradan girer içeri.” – Leonard Cohen Psikoloji literatürü, psikopatoloji ve bozukluk gibi olumsuz sonuçlara vurgu yapan bir dile sahiptir ve çalışmalar ağırlıklı olarak bu kavramlar üzerinedir. Risk faktörleri üzerinde çok çeşitli araştırmalar vardır, fakat bireyleri koruyan faktörler yeterince bahsedilmemektedir. Psikolojinin bozuk olanı iyileştirme, şifa dağıtma gibi bir rolü baskın Daha fazla okuyunPsikolojik Sağlamlık[…]

Kayıp ve Yas

İnsan hayatı değişim üzerine kurulmuştur. Bir insan ne kadar değişmemek için çaba harcasa da zaman bu savaşta hep daha güçlü gelmektedir. Kayıp/ayrılık ve yas da değişimin olmazsa olmaz parçalarıdır. Tahmin ettiğimizden çok daha fazla kayıp ve yas yaşarız aslında. Doğumdan itibaren kayı/ayrılık ve yas yaşarız çünkü; önce anne karnından ayrılırız, sonra memeden ve anne kucağından… Daha fazla okuyunKayıp ve Yas[…]

Yaşlanmak

Gelişim Psikolojisi çocuklarla ilgilidir genel kanısının aksine insanların tüm gelişim dönemlerini inceleyen psikoloji alt dalıdır. Her hayat döneminin kendine özgü özellikleri, krizleri, güçlü ve güçsüz yanlarının değerlendirmesini yapar. Psikoloji uygulama alanında da bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak hizmet verilir. Bugün “yaşlılık döneminde psikolojik danışmanlık” konusuna yeterli önem verilmediğini üzülerek görüyoruz. Yaşlıların atıl, işe yaramaz olarak Daha fazla okuyunYaşlanmak[…]

İnfertilitede (Kısırlık) Sosyal Destek

İnferilite (Kısırlık) tanısı sonrasındaki süreçte bireyler suçluluk, öfke, utanç, hayal kırıklığı, endişe gibi birçok duyguyu yoğun olarak yaşayabilmektedir. Tüm bu duyguları kendilerine yakın hissettikleri kişilerle paylaşmak isteyebilirler ancak bu herhangi bir stres durumunda olduğu kadar kolay olmayabilir. Çevrelerinden destek alabilen kişiler infertilite tanısı almak gibi bir krizle daha iyi başa çıkabilmektedir ancak çevreden sosyal destek Daha fazla okuyunİnfertilitede (Kısırlık) Sosyal Destek[…]

Hemen Arayın